HÍREK
 KÖNYVEK
 MEDICUS ANONYMUS
 SZERZŐK
 TÁRLAT
 LINKEK
 E-MAIL AZ
 ANONYMUSNAK
 Bejelentkezés

  « Felhasználó

  « Jelszó

 
 Regisztráció
 Keresés

 

 

Impresszum

MEDICUS ANONYMUS
Családorvosi havilap

TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLET
Prof. dr. Hajnal Ferenc, tanszékvezető
(SZTE ÁOK Családorvosi Intézet),
Prof. dr. Kalabay László, tanszékvezető
(SE ÁOK Családorvosi Tanszék)
Dr. Mészner Zsófia, főigazgató
Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Prof. dr. Nagy Lajos, tanszékvezető
(PTE ÁOK Családorvostani Intézet)
Prof. dr. Ilyés István
Dr. Rurik Imre, tanszékvezető
(DE OEC Családorvosi Tanszék)


FŐSZERKESZTŐ
Dr. Csalay László
E-mail: drcsalay@gmail.com

ROVATSZERKESZTŐK
Dr. Bálint András
Dr. Blatniczky László
Dr. Földesi Irén
Prof. dr. Kékes Ede
Dr. Kismarton Judit
Prof. dr. Nékám Kristóf
Dr. Szalka András
Dr. Vályi Péter
Szikszai Károly

KIADJA AZ ANONYMUS KIADÓ

Szerkesztőség és kiadó:
1141 Budapest, Cinkotai út 57.
Telefon és fax: 222-3742, 468-2994
E-mail: anonymuskiado@tvnetwork.hu
Felelős kiadó az Anonymus Kft. ügyvezetője

LAPIGAZGATÓ
Hauszmann Zsuzsanna

SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR 
Siket Klára

HIRDETÉS
Dani Kálmánné
Telefon és fax: 416-1305
E-mail: danine@mail.datanet.hu

TÖRDELÉS
Dél Bt.

Készült a győri Palatia Nyomdában

ISSN 1217-5056

Megrendelhető a Kiadóban.
Egyes szám ára 600,- Ft
Éves előfizetés 4900,- Ft
(Nyugdíjasoknak 3000,- Ft)

 

© 2006-2007. Anonymus Kiadó. Minden jog fenntarva!