HÍREK
 KÖNYVEK
 MEDICUS ANONYMUS
 SZERZŐK
 TÁRLAT
 LINKEK
 E-MAIL AZ
 ANONYMUSNAK
 Bejelentkezés

  « Felhasználó

  « Jelszó

 
 Regisztráció
 Keresés

 

 
Vajda Károly
Kétségek és kettősségek. Az irodalom lételméleti és hermeneutikai kérdései

Sorozat: Belépő
Kiadó: Anonymus
Kiadás éve: 2011
Méret: 134x202 mm (A/5) (fűzve, ragasztókötéssel)
Oldalszám: 168
ISBN: 978-963-7280-19-1
ISSN: 978-963-7280-19-1
Ár: 2200
Kategória: Irodalomtudomány


Ismertető:

VAJDA KÁROLY a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején az ELTÉ-n és a Heidelbergi Egyetemen hallgatott germanisztikát és kom­paratisztikát. 1994-ben az ELTÉ-n diplo­mázott germanisztikából. PhD fokozatot általános irodalomtudományból szerzett 2001-ben budapesti alma materében. A Kétségek és kettősségek az azóta írt irodalomtudományi tematikájú magyar nyelvű tanulmányait gyűjti egybe.

A kötetben szereplő írások a XX. század néhány és XIX. illetve a XVIII. század egy-egy gadameri értelemben véve eminens szövegének részint jelentéssokszorozó, részint elméletmódosító potenciáljával szembesítenek. Lessing, Nietzsche, Trakl, Celan, Bobrowski, Herta Müller, Esterházy és Turczi István egy-egy az irodalomról való gondolkodásunkat jelentősen befolyásoló textusát (Nietzsche esetében fogalmát) vonják az irodalomelméleti gondolkodás homlokterébe. Az értelmezések közös vonása, hogy letérnek, lekényszerülnek az adott életműfilológia évtizedek óta kitaposott lankás ösvényei­ről, turistajelzésekkel teletűzdelt sétányairól. Az irodalmat ugyanis nem az emberi alkotóerő műtárgyként objektiválódó eredményeként, hanem az olvasó létezésének különleges módjaként értik, értelmezik. Ezáltal függetlenednek, sőt voltaképp elszakadnak az irodalomtudomány alapját képező poetológiai látásmód eredetüket tekintve metafizikai alapelveitől, alapfogalmaitól és alapszabályaitól. Ilyen értelemben tehát e kötet egy szakítás tudományos naplójaként is olvasható.

A függetlenedés útkeresés is egyben. A járatlan utak új térségekbe visznek. A járatlan néhol nehezen járható, sőt már-már járhatatlan. Ilyenkor bizony utat is kell törni. Az értelmezések innovációs ereje tehát e kötetnek nem célja, csupán a szakítást kikényszerítő fordulat következménye. Nem erény, legföljebb eredmény. Az eredet kései, néhol meg is késett következménye. Úgy következetes tehát, ha az eredet vonatkozásában bizonyul az irodalom egzisztenciális móduszában is zajló életünk eredetinek.

A kötet az irodalmi értelmezés e körkörösségével szembesít.

Tartalomjegyzék:

Antropológiai és ontológiai irodalomtudomány

Trakl De profundisának margójára

Evocatio patris, provocatio patrum. A Harmonia cælestis  Első Könyvének irodalomelméleti kihívásairól

Reflexiók Nietzsche igazságkoncepcióira

Eleve elítélt előítéletek. Lessing Nathanjának csődje

A keresztény-zsidó testvériség amfiboliái Bobrowskinál

Az irodalmi megértés fordulata mint az applicatioactus exercitusa

Líra, liturgia, literalitás Turczi István költészetében» Részlet a könyvből
Ha könyvet akar rendelni, azt megteheti az E-mail az Anonymusnak menüpontra kattintva. A kiadó a kért könyvet postán juttatja el, s a csomagban természetesen áfás számlát is küld.
© 2006-2007. Anonymus Kiadó. Minden jog fenntarva!