HÍREK
 KÖNYVEK
 MEDICUS ANONYMUS
 SZERZŐK
 TÁRLAT
 LINKEK
 E-MAIL AZ
 ANONYMUSNAK
 Bejelentkezés

  « Felhasználó

  « Jelszó

 
 Regisztráció
 Keresés

 

 
Molnár Gábor Tamás
„Barátilag megfelezni a dolgot”. Irodalmi tanulmányok, értelmezések

Sorozat: Belépő
Kiadó: Anonymus
Kiadás éve: 2006
Méret: 202x134 mm
Oldalszám: 220 oldal
ISBN: 963 7280 03 0
ISSN: 1586 - 3301
Ár: 2200 Ft
Kategória: Irodalomtudomány


Ismertető:
„barátilag megfelezni a dolgot”. Irodalmi tanulmányok, értelmezések Molnár Gábor Tamás a 90-es évek közepén indult irodalomtudósok generációjához tartozik. A kötet tanulmányainak többsége konkrét szövegek, köztük a magyar kritikai életben alulreprezentált szövegek ismertetésével és értékelésével foglalkozik: így a Határ Győző Sterne-fordítását, John Barth vagy Kenneth Burke magyarul kiadatlan műveit, Lovik Károly olykor leporolt művét vagy Lengyel Péter egy kevésbé olvasott regényét elemző írások e tekintetben is hozzájárulhatnak a magyar irodalomkritikai horizont bővítéséhez. A Kertész-tanulmányt egyesek a Sorstalanság „szakmai recepciójának kezdeteként” értékelik. Ugyanakkor a szerző komoly irodalomelméleti érdeklődése azt is eredményezi, hogy a szövegértelmezések többnyire általános (olvasáselméleti, elbeszéléselméleti, esetenként akár kultúraelméleti) következtetésekhez vezetnek, melyeket a tárgyalt szövegektől elvonatkoztatva is kamatoztatni lehet. Molnár Gábor Tamás számos irodalomelmélettel foglalkozó pályatársánál komolyabban elkötelezett az irodalom pedagógiájának irányában, s ez gyakran nyomot hagy a tanulmányokon, anélkül, hogy egyszerű ismeretterjesztéssé fokozná le a gazdag eszköztárral fölépített elemzéseket. A tanulmányok némelyikében (főként az elmúlt néhány évben születettekben) a napjainkban lezajló „kultúratudományi fordulat” reflexiója is fölfedezhető, eredeti, polémikus éllel.

Tartalomjegyzék:
 • „barátilag megfelezni a dolgot”. Dialogikusság és fiktív olvasók - 5
 • Antropológia és fikcióelmélet (Geertz, Greenblatt, Giles Goat-Boy) - 29
 • Kánon és nem-olvasás. Egy példa John Barthtól - 41
 • Az ízlés mint médium. Umberto Eco a tömegkultúráról - 49
 • Fordítás és tautológia. Néhány példa a Tristram Shandyből és Határ Győző fordításából - 66
 • Fikcióalkotás és történelemszemlélet. Kertész Imre: Sorstalanság - 91
 • A felejtés visszafordítása. Lengyel Péter: Mellékszereplők - 111
 • Az önmegértés szövegisége. A Harmonia caelestis értelmezéséhez - 135
 • Egy „lefordíthatatlan” példázat. Lovik Károly: A kertelő agár - 150
 • A költészet mint kifejezés, cselekvés és esemény. Croce, Kenneth Burke, de Man. - 165
 • Költőiség, köznapiság, konvenció. Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli - 187
 • Líraértelmezések Közvetítés és lételem. Lőrincz Csongor: A líra medialitása. Hang, szöveg és intertextualitás 20. századi lírai művekben - 201
 • Kötelező intertextusok. H. Nagy Péter: Ady-kollázs - 208
Ha könyvet akar rendelni, azt megteheti az E-mail az Anonymusnak menüpontra kattintva. A kiadó a kért könyvet postán juttatja el, s a csomagban természetesen áfás számlát is küld.
© 2006-2007. Anonymus Kiadó. Minden jog fenntarva!