HÍREK
 KÖNYVEK
 MEDICUS ANONYMUS
 SZERZŐK
 TÁRLAT
 LINKEK
 E-MAIL AZ
 ANONYMUSNAK
 Bejelentkezés

  « Felhasználó

  « Jelszó

 
 Regisztráció
 Keresés

 

 
Menyhért Anna (szerk.)
Kortárs irodalmi olvasókönyv 1-2.

Sorozat:
Kiadó: Anonymus
Kiadás éve: 2006
Méret: B/5
Oldalszám: 457+432
ISBN: 978-963-7280-06-1
ISSN:
Ár: 6000 Ft
Kategória: Szépirodalom


Ismertető:
A Kortárs irodalmi olvasókönyv két kötetben hetvenkét mai magyar szerzőtől közöl szemelvényeket, rövid ismertető-elemző jellegű portrékban mutatja be őket, bibliográfiáiban pedig felsorolja a szerzők műveit, s a velük készült interjúkból, valamint a róluk írott legfontosabb tanulmányokból és kritikákból ad válogatást.
A könyv előzménye a 2005-ben a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet tankönyveként megjelent Kortárs irodalmi olvasókönyv, mely negyven szerzőt mutatott be, és amely az intézet – és a Pécsi Tudományegyetem – komplex magyar nyelvi–hungarológiai képzésének részeként kortárs magyar irodalmat is hallgató külföldi diákok, külföldi magyar szakos egyetemisták számára készült. A 2005-ös kiadást követő visszajelzések adták a második, bővített kiadás ötletét. A Kortárs irodalmi olvasókönyv sokféle olvasói igényt kielégít: a hungarológus hallgatókon kívül érdekes és hasznos lehet felvételire, érettségire készülők, egyetemisták, irodalomtanárok, és a mai magyar irodalom iránt érdeklődők szélesebb tábora számára egyaránt, hiszen a szemelvények segítik a tájékozódást a mai szerzők művei között, a szócikkek és a bibliográfia pedig a további, mélyebb érdeklődés kiindulási alapjául szolgál. Az olvasókönyv törekszik arra, hogy a kortárs magyar irodalom sokszínűségét érzékeltesse, ám nem szándéka teljes körű áttekintést adni. Válogatásunk, mint minden válogatás, döntéseket követelt, s az ezek alapjául szolgáló szerkesztői koncepciót elsősorban a kortárs magyar irodalom – külföldi diákok számára történő – oktatásának négyéves tapasztalata határozta meg. Szerkesztői döntés az is, hogy a kötet csak verset, prózát és egy-egy esetben esszéket tartalmaz, drámát nem, főleg azért, mert a Balassi Intézet diákjai, ugyanúgy, mint a szélesebb értelemben vett olvasóközönség, a kortárs drámával elsősorban színházi előadások keretében találkozik. Az olvasókönyv az elmúlt néhány évtized legfontosabb poétikai fejleményeinek (például a költészetben a hetvenes években, a prózában a nyolcvanas években lezajlott változásoknak és ezek máig tartó hatásának) illusztrálására összpontosít. Külföldön is jól ismert, legrangosabb prózaíróink (Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter) azonban – terjedelmi okok miatt is – nem regényeik részleteivel, hanem publicisztikai írásaikkal, esszéikkel szerepelnek benne, lévén hogy a regények egyrészt számos nyelven hozzáférhetők, a diákok teljes terjedelemben olvassák őket, másrészt a nagyközönség is jól ismeri őket. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kötetben szép számmal szerepeljenek olyan, pályájuk elején-közepén járó, itthon már több-kevesebb elismerést szerzett, ígéretes fiatal szerzők művei, akiket még nem, vagy csak kevésbé ismernek külföldön, s akiket – egyrészt – a jövőben éppen azok a jövendő műfordítók, kulturális szakemberek fordíthatnak majd más nyelvekre, ismertethetik meg őket saját hazájuk olvasóival, akik most a Balassi Intézetben hungarológiát, műfordítást tanulnak; másrészt pedig akikről azt gondoltuk, feltétlenül érdemes felhívni rájuk az irodalomszerető nagyközönség figyelmét.Köszönetet mondunk Rácz I. Péternek, a kötet elődjéül szolgáló Kortárs irodalmi szöveggyűjtemény szerkesztőjének, Horváth Györgyinek, a Kortárs irodalmi olvasókönyv 2005-ös kiadása társszerkesztőjének, Schein Gábornak, a 2005-ös kiadás lektorának és Szentesi Adriennek, a 2005-ös kiadás összeállításához nyújtott segítségéért.Végül pedig gyakorlati információk az olvasókönyv felépítéséről: az egyes szerzők portréját műveiknek felsorolása, majd válogatott interjú- és szakirodalmi listák követik. Ezután következnek a szemelvények, időrendi sorrendben. Itt először a kötetek címét adtuk meg, zárójelben a megjelenés évszámával, majd verses- és novelláskötetek esetében a versek, illetve novellák címét. Regények esetében (és néha novelláknál is) a cím után jeleztük, hogy részletet, illetve részleteket választottunk. A prózai szemelvények végén megadtuk a kiadás helyét és időpontját, és az oldalszámokat, ahonnan az adott részt átvettük. Ha a szöveg kötetben még nem jelent meg, a végén a folyóiratközlésre hivatkozunk. Az adott szócikkek után a zárójelbe tett monogram mutatja, ki írta a szócikket.Tartalomjegyzék:

TARTALOM
(1. kötet)
Előszó   11

BARTIS ATTILA   13
  Oszkár   14
  A nyugalom (részlet)   17

BENEY ZSUZSA 20
  Fúga. Orpheus vagy Eurydiké 21
  Érintések 21
  Tél  22
  Tűzföldi táj 23
  Introitusz 23
  Por 23
  Szó és csend között (részlet) 24

BEREMÉNYI GÉZA 27
  Legendárium (részletek) 28

BÓDIS KRISZTA   40
Kemény vaj (részlet)   41

BODOR ÁDÁM   48
  Sinistra körzet (részletek)   49

BORBÉLY SZILÁRD   61
  [ csak a   62
  [ én annyi mind   62
  [ én annyi minden   63
  [ én annyi minde   63
  [ az én e versében   64
  [ ha vége   64
  A nyelv halott angyal…   64
  Az édes, édesangyal…   65
  Az angyal a nyelv követe…   66
  Végső dolgok. A Halál   66
  Karácsonyi szekvenciák (1)   68
  Végső dolgok. A Pokol   69
  I. Psziché, ha visszatérne   69
  II. Az anyagtalan magzat   70
  III. Mintázatok zenéje   70
  XIV. A pillangó enigmája   71
  XV. Munkahelyi légkör poszterrel   71
  XL. Az űrpillangó enigmája   72

CSAPLÁR VILMOS 73
  Igazságos Kádár János (részlet) 74

DARVASI LÁSZLÓ   83
  A müttenheimi szörny különös históriája   84

DRAGOMÁN GYÖRGY 91
  Fehér király (részlet) 92

EÖRSI ISTVÁN 98
  Különbség 100
  Változatok egy közhelyre 100
  Légyott 102
  Monológ 103
  Lonci narancssárgában 104
  Szögek 105
  E. I. önkéntes zavaros érzelemfutamai a halálosan beteg L. Gy. filozófussal egykor
    magnós csevegésének hallgatása közben  105
  E. I. önkéntes egzaktságra törő versben kísérletet tesz az osztályharc mai állásának
    mérlegelésére 107
  Ma húsz éve 108
  Halott bátyámnak mondom 108
  Egy szarajevói hotelszobában 110
  Azázel 111
  Emlékezés a régi szép időkre (részlet) 111

ERDŐS VIRÁG   113
  Mária   114
  Csodák csodája   119
  A kisgömböc   121
  Boldog Margit   124

ESTERHÁZY PÉTER   129
  Zakóink legtitkosabb szerkezete   131
  Foci (részletek)   133
  „Kelj föl, te szemét, itt a kibontakozás…”  138
  A falra hányt borsó sorozatból   139
  Irodalmunk, amely  140
  Zsófi mesél   142
  A tolvaj   142
  Mészöly Miklós tündöklése  143

FORGÁCS ZSUZSA BRURIA 146
  Tangó 147

GALGÓCZI ERZSÉBET 150
  Az eltévedt lovas 151
  Vidravas  (részlet) 156

GARACZI LÁSZLÓ   163
  Fogak   164
  Intés az oszlókhoz   165
  Mintha élnél (részletek)   167
  Pompásan buszozunk (részletek)   173
  Szívem visszadöbben   177
  Költők a cicaszéken   178

GEREVICH ANDRÁS 180
  Kutyasétáltatás 181
  Este galambok felett 181
  Metró 181
  Temető 182
  Az új kukásfiú 183
  George 183
  Családi vakáció 185
  A gimnazista 185
  Desire 187

GERGELY ÁGNES 188
  Óbudai varázsolás 190
  A síkság  191
  Pannon ég alatt  191
  Rapszódia éjfélkor 192
  Temető Pannóniában 193
  Nagyítás 194
  Charade 195
  Legenda  196
  Keats/Szabó Lőrinc egy sorára  198
  Keats/Vas István egy sorára  198
  Egy firenzei konyhában  199
  Ajtófélfámon jel vagy  199
  Szellemidézés 200
  Téli metszet 201

GION NÁNDOR 203
  Virágos katona  (részletek) 204
 
GRECSÓ KRISZTIÁN 216
  Púposra rakott 217
  Átírótömb 217
  Asszony mellettem 218
  Számvetés 219
  Én, Schriwanek András (részlet) 220
  A Klein-napló (részlet) 223

GRENDEL LAJOS 228
  Éleslövészet (részlet) 230

HAJNÓCZY PÉTER   236
  A fűtő   237

HAMVAI KORNÉL   245
  A prikolics utolsó élete (részlet)   245

HAZAI ATTILA 258
  Feri: cukor kékség (részlet) 259

HÁY JÁNOS   266
  A Gézagyerek   267
  A Pityu bácsi fia 271

JUHÁSZ FERENC 276
  József Attila sírja 278

KARAFIÁTH ORSOLYA   289
  Vaktérkép   290
  Bontott hangsorok   290
  Egy fecske   291
  Lotte Lenya titkos éneke   291
  Café X   292

KEMÉNY ISTVÁN   294
  A lelki betegségekről   295
  Az ébresztés   296
  Igazságosztás   297
  Az eperfa lombja   298
  A néma H   299
  Ítéletnap, reggel   300
  Múló rosszullét   302
  Szívroham   302
  Egy nap élet   303
  Valami a vérről   364
  A titkos élet   365

KERTÉSZ IMRE   306
  Hosszú, sötét árnyék   308
  Kié Auschwitz?   311
  A száműzött nyelv   315

KISS OTTÓ 322
  A tárcsás ember 323
  Egy megrepedt tükör 323
  Hét liter benzin 324
  A világ rendje 325
  Megered a jégeső 325
  Csillagszedő Márió (részlet) 327
  Javrik könyve (részlet) 329

KONRÁD GYÖRGY 332
  A látogató (részlet) 334

KOVÁCS ANDRÁS FERENC   338
  Tyrannosaurus rex   340
  Költözködés – Horátz után szabadon   341
  Vágáns dallam   342
  Angelus Silesius   342
  Minnesang   343
  Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!   343
  Weöresiáda. Váteszi szózat utókoromhoz!   344
  Kiszámoló őrült íreknek   345
  Júliának különb dicséreti   346
  Sziú éjszakák, navaho nappalok   347
  Jack Cole gyászdala önmagáért   348
  Calvus a Suburában   349
  Verlaine a bordélyban kártyázik   349
  Quattrocento   350
  Műélvezet   350
  Pótlábjegyzet az Aszkézishez   350
  Az isteni Indra   350
  Amerikai álmok   350
  Porcus Hermeticus   351

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ 352
  Sátántangó (részlet) 353

KUKORELLY ENDRE   362
  Talán a könnyem   363
  Mi a pincében   364
  A kölcsönös névmás   364
  XXI. A kezdet   364
  XXV. A könnyű gépfegyver hangja   365
  XLI. Milady titka   366
  LXIII. Maničre   366
  LXIV. Ne pirkadjon. Ne legyen pirkadat   367
  LXXVIII. Nem törődni bele   368
  XCVIII. Arról le kell majd mondani   368
  N. Dichterberuf –Schicksalstag’, (Három nap)   369
  Átsétálunk nagymamámmal a Ferdinánd hídon a Lehel piacra   370
  TündérVölgy (részlet)   371

LÁNG ZSOLT   374
  Kovács Emma születése   375

LÁZÁR ERVIN 388
  Az igazságtevő nyúl 389
  Dömdö-dömdö-dömdödöm 392
  A tolvaj 397
  Az asszony 398

LENGYEL PÉTER 401
  Macskakő (részlet) 402

MARNO JÁNOS 413
  a költészet másnapja 414
  oly nyűg lepkének lenni könnyű 415
  (paradigma) 416
  Egész úgy van 416
  J. A.-változat 417
  A köztes-mögöttes 418
  Cseh láng 418
  A történet 418
  Medúza 419
  „Nyelvrács” (A Világhálón) 419
  Hűlt dara 420
  Kutya álmok 420

MÁRTON LÁSZLÓ   421
  Jacob Wunschwitz igaz története (részlet)   422

MÉSZÖLY MIKLÓS 431
  Jelentés öt egérről  433
  Saulus (részlet)  438
  Hamisregény (részlet) 441

MIZSER ATTILA 448
  vonzások és választások 448
  restart 449
  nem emel be 449
  kréta és toll 450
  másik 450
  Szöktetés egy zsúfolt területre (részletek)                    451

 

2. kötet

NÁDAS PÉTER 13
  Saját halál  15

NÁDASDY ÁDÁM 33
  Angol keringő 34
  Ha egyszer kibillen 40
  Az Úr hegedűje 46
  A rendről 48
  Zsidótemető 48
  Tizenkét képaláírás 48
  A kilincs 50
  Soványnak kéne lenni 51
  Szürke tudás 51

NÉMETH GÁBOR 52
  (különös megkönnyebbülés) 53
  Zsidó vagy? (részlet)  55

ORAVECZ IMRE 61
  Nagyapámnak, a kanadai Dominion Forge and Stamping volt munkásának sírja a windsori temetőben 62
  Lingua 62
  Test 62
  A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása 63
  Emlékezés az ülőkalaúzrendszerre 64
  A teremtésről 65
  Az első emberekről 65
  Sziliomomo és Palaomauki II. 65
  Sziliomomo és Palaomauki III. 66
  Szilomomo öregkorában 67
  Kezdetben volt 67
  És akkor azt mondtad, 68
  1972. szeptember, 68
  Már csak azt kívánom, 68
  Halászóember 69
  Nádas 70
  Téli klasszika 71
  Szóló 71

ORBÁN JÁNOS DÉNES 72
  A szárnyas idő árbocomra szállt 73
  Hogy elmerüljek a festett ég vizében 73
  Egy ballada redukciója 73
  A szegény kis panasz gyermekei 73
  Hajnali rózsák a Szahara fölött 74
  Ars hymerica, mely átcsap anyja siratásába 75
  Saját lelkéről 75
  A festmény 76
  Külvárosi kéj 76
  Nem fognak visszatérni 77
  Az idő volt, akit megöltem 79
  Ifjabb csikóbb poéta Jack Cole-hoz 79
  Isten szaga 80
  Bonus track – a Szappan-repp 82

ORBÁN OTTÓ 85
  Odüsszeusz átveszi az Olümposzi Egyetem díszdoktori oklevelét 87
  Két párka beszélget, a harmadik hallgat 87
  Madárjósok, próféták, kandidátusok 88
  A nagy bummtól a nagy reccsig tart, mi az? 88
  Ars politica 89
  Vanitatum vanitas 90
  Heinrich Heine dala a kari tanácsról 91
  In Horatium 91
  Töredék 92
  Lakik a házunkban egy költő 93
  Verses levél Varró Dánielnek 93
  Gyaluforgács
    Lavrentyij Pavlovics Berija 94
    X, az Y kuratórium elnöke átadja szerzőnek a Te vagy a legény, Tyukodi pajtás! díjat 94
    Nyelvtörő 95
    Megvonja működése mérlegét 95
    Kosáryhoz 95
    Egy nagy igazság avagy Tandori első posztulátuma 95
    Kedden szünnap 95
    Végjáték 96
  Vojtina recepcióesztétikája 96
  Gondolatok egy személyi számítógép szövegszerkesztő programjának
    memóriájába elmentve 97
  A tigris bajusza 98

PÁLYI ANDRÁS 99
  Éltem (részlet) 100

PARTI NAGY LAJOS 106
  Jaj cica 107
  Diletták 110
  A fürdőző leány 116
  Kis brutáliák 118
  A hullámzó Balaton 121
  Nyár, némafilm 126
  Löncsölő kislány 127

PEER KRISZTIÁN 128
  Városkapu Eszpresszó 128
  Befelé űrhajózni 129
  Holnap reggel 130
  Nincs ott semmi 131
  Ebéd 132
  Hogy itt lehessek 133
  Nárcisz növésben 134
  Megint a gyengeségről? Ja. 134

PÉTERFY GERGELY 135
  Bányató (részlet)  136

PETRI GYÖRGY 142
  A szerelmi költészet nehézségeiről 143
  A költészetről 147
  Ave atque vale 147
  Mint levetett 148
  Öt tétel 148
  Felirat 149
  Éber-álomkép Mayával, gyerekkel 149
  Apokrif 150
  A kis októberi forradalom 24. évfordulójára 151
  Cím nélkül 151
  Én 151
  In memoriam Hajnóczy Péter 152
  Elégia 154
  Hogy elérjek a napsütötte sávig 154
  A delphoi jós hamiscsődöt jelent 156
  Tévutak és zsákutcák 157

POLCZ ALAINE 159
  „Elfáradtál, hang” 160

RAKOVSZKY ZSUZSA 172
  Strand 173
  Csillárlehetőségek 174
  Mintha 175
  Fehér-fekete 176
  Gyerekkori öreg nők 176
  A kígyó árnyéka (részlet)  178

SCHEIN GÁBOR 194
  (dimitrov) 195
  (barázdák) 196
  (napernyős hölgy) 196
  Lázár! (részlet)  197

SPIRÓ GYÖRGY 200
  Szüreti előzetes 202
  Az Ikszek (részlet) 203
  Reggel 208
  Fogság (részlet) 209

SZABÓ MAGDA 213
  Régimódi történet (részletek) 215

SZABÓ T. ANNA 224
  Úgy írni verset 225
  Eső 225
  Sár 226
  Humusz 226
  A futás  226
  A reformkori nők 227
  Népstadion metrómegálló 228
  Szülőszoba 231
  Az osztály 233

SZÉCSI NOÉMI 237
  Finnugor vámpír (részlet)  238
  Kommunista Monte Cristo (részlet) 240

SZIJJ FERENC 247
  A naplóhős monológja 248
  Így kezdődik 248
  A nagy salakmező
  Kéregtorony (részletek) 252

SZILÁGYI ÁKOS 261
  Üljél ide… 262
  Zsoltárocska 263
  Fej és tudat 263
  A gyönyörök kertje (részlet) 266
  Szittya-szótyár (részlet)  268
  Hülyézis 270
  A létező a 273

SZILÁGYI ISTVÁN 276
  Kő hull apadó kútba (részlet)  277

TALAMON ALFONZ 283
  Az éjszaka árkádsorai (részletek)  284

TANDORI DEZSŐ 295
  Hommage 297
  Minden hogy kitágult… 298
  Egyre… 298
  Ráomlasz… 298
  Hogyne véreznél… 298
  Mind, mind a részletek 299
  The heart of the matter 299
  Töredék Hamletnek 299
  Koan I. 300
  Koan II. 300
  Koan III. 300
  Életrajzi töredék 300
  Koratavasz 302
  A bethlehemi istállóból egy kis jószág kinéz 303
  Táj két figurával 303
  A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn 303
  Mottók egymás elé 304
  (18) 306
  EZMOST REMELEM TENYLEG UTOLSO ATIRAS VERS 307
  Londoni Mindenszentek 307
  Párizsi Mindenszentek 308
  A meghívás fennáll (részlet)  308

TAR SÁNDOR 311
  Néha úgy elmennénk 312
  Túlélési gyakorlatok 314
  Az a fényes csillag 325

TÉREY JÁNOS 327
  A valóságos Varsó 328
  Tulajdonosi szemlélet 329
  A Sztálingrád-hasonlat, avagy: miért emlegettem annyiszor a katonákat 330
  A fedélzet 331
  Elméleti sík 332
  Szerény javaslat 333
  Mikor nem vagyok magyar 333
  Az Ikrek gyászbeszéde 334

TOLNAI OTTÓ 336
  Merre is induljak 337
  Nullás liszt 338
  habakukk a katonatükörben 344
  árvacsáth 350
  árvacsáth 350
  árvacsáth 350
  árvacsáth 351
  Az azúr talpú Krisztus 351
  Vak Vigh Tibike násztánca a flamingóval 353
  Halvány dunszt 358

TÓTH KRISZTINA 361
  Az árnyékember 362
  Küld egy mosolyt 363
  Néma, Néma, Néma 364
  Anyai lista 365
  Porhó 366
  Óda az ötvenes férfiakhoz 367
  Szilveszter 367
  Lesz macska is 368
  Macabre 369
  Hányszor könyörögtem 371
  Most viszik, most viszik 371

VÁMOS MIKLÓS 372
  Zenga zének (részlet) 373

VARRÓ DÁNIEL 383
  Büfé 383
  Szomorú ballada az illanékony ifjúságról 384
  Ki elmúlt huszonegy 385
  Vándor éji dala 386
  Változatok egy gyerekdalra
    Balassi Bálintos változat 386
    Csokonai Vitéz Mihályos változat 387
    Berzsenyi Dánieles változat 387
    Arany Jánosos változat 388
    Ady Endrés változat 388
    Kosztolányi Dezsős változat 389
    Géher Istvános változat 389
    Nádasdy Ádámos változat 389
    Kukorelly Endrés változat 390
    Parti Nagy Lajosos változat 390
    Kovács András Ferences változat 391
    Térey Jánosos változat 390

VÁRADY SZABOLCS 392
  Háló fölött 393
  E szükségszerű pillanat 394
  Hazafelé 394
  Négysoros 395
  Éveink hozadéka 395
  Székek a Duna fölött 395
  Holtpont derűje 396
  Te megjelensz-e? 397
  Egy közös dal emléke 398
  Rosszkedvem tele 398
  Színház után 398
  A rímszálak elkötése 399
  Elromlott szerkezet 399

VÖRÖS ISTVÁN 400
  Augusztusi elégia 401
  Lélegzetek 404
  Szőke Annácska 412
  Fürdőző férfiak 414
  Heidegger, a postahivatalnok (XII. ének) 415
  Simone Weil unokája 419
  A Vörös István gép rombolása 420
  Rap a kórházi ágyon 422

ZÁVADA PÁL 423
  Jadviga párnája (részlet)  424
  A fényképész utókora (részlet)        428

 

Ha könyvet akar rendelni, azt megteheti az E-mail az Anonymusnak menüpontra kattintva. A kiadó a kért könyvet postán juttatja el, s a csomagban természetesen áfás számlát is küld.
© 2006-2007. Anonymus Kiadó. Minden jog fenntarva!