HÍREK
 KÖNYVEK
 MEDICUS ANONYMUS
 SZERZŐK
 TÁRLAT
 LINKEK
 E-MAIL AZ
 ANONYMUSNAK
 Bejelentkezés

  « Felhasználó

  « Jelszó

 
 Regisztráció
 Keresés

 

 

Kuti Vilma, dr.

Dr. Kuti Vilma (1930 –)

„1930-ban születtem Duna­keszin. Szüleim, Kuti Mihály és Rozsnyay Aranka okos szeretettel neveltek két öcsémmel együtt. 1951-ben kötöttem házasságot Pintér Pállal, 1952-ben lányom, Edit 1957-ben. fiam, Pál született.

Az Orvosegyetemet Budapesten 1950-ben kezdtem, 1956-ban fejeztem be. Belbetegségekből 1963-ban, közegészségtan-járványtanból 1974-ben tettem szakvizsgát.

Érdeklődési köröm kiemelten az egészség megőrzése, ezen belül a tömegesen előforduló nem fertőző betegségek elsődleges megelőzése. E cél érdekében munkaterületeimet 1956-től 1985-ig a szerint változtattam, hogy

mit tett szükségessé a szakmai felkészülésem, beleértve a szakvizsgákhoz szükséges gyakorlatot is,

hol láttam lehetőséget egy-egy probléma behatóbb, vagy új oldalról történő megközelítésére.

Ilyen meggondolással – és a könyvborító fényképén látható érdeklődéssel – vállaltam körzetorvosi munkakört Sopronban, később Pomázon és Budapesten, e mellett mellékállásban üzemorvosi, iskolaorvosi munkát és idősek otthonában élők ellátását. A soproni Állami Szanatóriumban szereztem meg a belgyógyászati szakvizsgához szükséges gyakorlatot. A közegészségtan-járványtani szakvizsgához szükséges tanulmányok miatt dolgoztam a Pest megyei KÖJÁL-ban és az Országos Közegészségügyi Intézet járványügyi osztályán, majd a kutatási eredmények alkalmazásának reményével ismét a Pest megyei KÖJÁL-ban. A magnézium élettani szerepének megismerésével behatóbban 1962-től foglalkoztam.

Az 1967-ben megalakult Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületében lehetőség volt munkacsoport szervezésére. A Magnézium munkacsoport létszáma rövidesen elérte a 150 főt, szerveztem, irányítottam 15 éven át, mellette magam is kutattam. Közben a magnézium és más életfontos tápelem természetes, a táplálékláncon keresztül történő pótlása érdekében mezőgazdasági, állattenyésztési szakemberekkel kerestem kapcsolatot, kezdeményeztem kutatásokat. Mindezek eredményei nemzetközi fórumokon is elismerést szereztek hazánknak. Ehhez 65 előadással, 36 közleménnyel járultam hozzá.

A MÁOTE vezetése – a körzeti orvos kollegák javaslatára – ezt a munkát a számomra rendkívül értékes Medicus Anonymus emlékéremmel jutalmazta 1981-ben. A Pest megyei KÖJÁL-ban 1984-ben „Kiváló munkáért” elismerést kaptam. De mindennél többet jelentett betegeim szeretete és együttműködési készsége az egészségükért folytatott munkában.

© 2006-2007. Anonymus Kiadó. Minden jog fenntarva!